Tara Nejad

Om Tara

Legitimerad Tandhygienist och injektionsspecialist. Sitter även med i Styrelsen för Tandläkare utan gränser.

Injicerar både Botox och Fillers med Revanesse.

Kontakta

Tara